Lời Kinh Thánh

Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

PHẢN BIỆN VỀ THẦN TÁNH CỦA CHÚA JESUS—1


Một người bạn trên facebook đã nhắn tin cho tôi:
Thân gửi anh Khải!
Những kẻ chối bỏ thần tánh của Chúa Giê xu, dùng Côlôse 1:15b ‘là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên’ cho là Đức Chúa Trời tạo dựng Chúa Giê xu trước rồi mới tạo dựng vũ trụ ...
Chúng ta phản biện như thế nào? Ý nghĩa ‘firstborn’ trong câu này là gì? Xin anh giải thích.

JESUS LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI-(Kinh văn trích từ bản Thánh kinh tiêu chuẩn- 2017-TKTC)-
Mathio 11:27 “không ai biết Con Trai ngoại trừ Cha, và chẳng ai biết Cha ngoại trừ Con Trai, và bất cứ ai mà Con Trai muốn tiết lộ Cha”
Giăng 10:30-33, “Ta và Cha là một.”- Dân Giu-đa lại lượm đá để ném Ngài. Giề-xu trả lời họ: “Ta đã tỏ ra cho các ngươi nhiều việc lành từ Cha; vì việc nào trong chúng các ngươi ném đá Ta?” Dân Giu-đa trả lời Ngài: “Chúng ta không ném đá Thầy vì một việc lành, nhưng vì lời phạm-thượng; và vì Thầy, chỉ là con người, tự làm Mình thành Đức Chúa TRỜI”.
Đa số tin đồ cho rằng tôi phạm thượng khi dùng trơ trọi một chữ “Jesus”, vì họ không biết rằng nghĩa đen của chữ “Jesus” là: “Đức Gia-vê là Cứu Chúa”. Khi ta kêu cầu” Ôi Jesus “ là chúng ta đang kêu “ Ôi Đức Jehovah, Cứu Chúa”.
1/ Rô ma 1:20 “Vì từ sáng-thế, các thuộc-tính vô hình của Ngài, quyền-năng đời đời và bản-tính thần-thánh của Ngài, đã được thấy rõ, được hiểu qua điều đã được sáng tạo, để họ không có lời bào-chữa”.
Tất cả các nhà khoa học, người tri thức, đều ngạc nhiên, sững sờ trước sự hoành tráng, diệu kì của vũ trụ, nhưng chỉ có những nhà khoa học vô thần mới cố khước từ sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời thì không khó mấy.
2/ Giăng 2:3-4 “Khi rượu đã cạn, mẹ của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài: “Người ta không còn rượu nữa.”  Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thưa bà, việc nầy có liên can gì đến bà và tôi?”.

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

GIƯỜNG NGẮN MỀN HẸP-


“Vì thế, hỡi những kẻ ngạo mạn, Đang cai trị dân nầy ở Giê-ru-sa-lem, Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói: “Chúng tôi đã kết ước với sự chết, Chúng tôi có một hợp đồng với âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt tràn qua Sẽ chẳng chạm đến chúng tôi. Vì chúng tôi lấy sự gian dối làm nơi nương náu, Lấy sự lừa đảo làm nơi trú ẩn.”  Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, Là đá thử nghiệm, đá góc nhà, đá quý, Làm nền tảng vững chắc Để ai tin sẽ không hành động vội vã. Ta sẽ lấy sự công minh làm dây đo, Và sự công chính làm chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi nương náu của kẻ gian dối, Nước sẽ tràn ngập chỗ trú ẩn.” Bấy giờ, giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, Hợp đồng của các ngươi với âm phủ sẽ không đứng vững. Khi tai họa hủy diệt tràn qua Thì các ngươi sẽ bị nó chà đạp. Mỗi lần tai họa tràn đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi Vì hết buổi sáng nầy đến buổi sáng khác, Ngày cũng như đêm, tai họa sẽ tràn qua; Chỉ có sự khiếp sợ Làm cho các ngươi hiểu biết sứ điệp. Giường ngắn quá không thể duỗi mình; Mền hẹp quá không đủ đắp kín” (Ê sai 28:14-20 TT)

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

CỔ THÀNH TY-RƠ LÀ GÌ?


“Bấy giờ sẽ xảy ra trong ngày đó, Ty-rơ sẽ bị quên đi trong 70 năm như các ngày của một đời vua. Vào cuối 70 năm sẽ xảy ra cho Ty-rơ như trong bài ca của gái điếm: Hãy lấy hạc cầm, dạo chơi thành-thị, Ôi cô gái điếm bị bỏ quên; Móc các dây một cách tài tình đi, hát nhiều bài ca đi, Để ngươi được nhớ đến. Và sẽ xảy ra vào cuối 70 năm Đức GIA-VÊ sẽ viếng Ty-rơ. Lúc ấy nó sẽ trở lại các tiền-công gái điếm của nó, và sẽ chơi trò gái điếm với tất cả các vương-quốc trên mặt trái đất. Và lợi-lộc của nó cùng các tiền-công gái điếm của nó sẽ được để riêng ra cho Đức GIA-VÊ; nó sẽ không được để-dành hay tích-trữ, nhưng lợi-lộc của nó sẽ trở thành thực-phẩm đủ dùng và quần-áo bảnh cho những kẻ ở trong sự hiện-diện của Đức GIAVÊ.”(Ê-sai 23:15-18- TKTC)